Tin tức

Ngày đăng: 24/09/2019
 Công ty Cổ phần Ngân Sơn phối hợp với các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược xây dựng thành công CHIẾN LƯỢC ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030. Bản Chiến lược này được xây ...
Ngày đăng: 24/09/2019
 Công ty Cổ phần Ngân Sơn phối hợp với các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược xây dựng thành công CHIẾN LƯỢC ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030. Bản Chiến lược này được xây ...
Ngày đăng: 07/05/2019
  Ngày 04 tháng 5 năm 2019, Công ty Cổ phần Ngân Sơn phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển lãnh đạo Chiến lược đã tổ chức lễ bế giảng khóa đào tạo “Chuyển giao chiến lược Công ty Cổ phần Ngân Sơn”.Với thời gian gần 2 tháng, trải qua ...
Ngày đăng: 24/04/2019
 8h30, ngày 24 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã tổ chức Đại hội đồng thường niên 2019.. Mở đầu Đại hội, Giám đốc Công ty Ông Nguyễn Anh Tuấn đã thay mặt Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động sản xuất ...
Ngày đăng: 10/04/2019
Ngày 02 tháng 4 năm 2019 tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019. Công ty rất vinh dự được đón tiếp ông Hà Quang Hòa, Phó tổng giám đốc Tổng công ty ...
Ngày đăng: 26/03/2019
 Ngày 22 tháng 3 năm 2019, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Ngân Sơn phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các huyện Bắc Sơn, Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn và huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn tổ chức chương ...

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Ngân Sơn, tiền thân là Công ty Nguyên liệu thuốc lá Bắc, là doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu nguyên liệu thuốc lá.