THƯ MỜI Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Ngày đăng: 18/06/2020
 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:
           1.Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn trân trọng kính mời toàn thể các Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.        

          2.Thời gian và địa điểm

          - Thời gian: 8h00, thứ Hai, ngày 29 tháng 6 năm 2020.

          - Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty Cổ phần Ngân Sơn –Số 01, đường TS1, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

          3. Chương trình cuộc họp: (dự kiến chương trình họp đính kèm theo Thư mời này)

          4. Đăng ký dự họp, góp ý tài liệu cuộc họp và đăng ký nội dung phát biểu

          a) Để công tác tổ chức cuộc họp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng:

- Xác nhận đăng ký dự họp (trực tiếp hoặc ủy quyền) theo mẫu đính kèm hoặc tải về từ website của Công ty (www.nganson.vn/nhadautu).

- Chuyển những góp ý về tài liệu cuộc họp, dự kiến nội dung phát biểu tại cuộc họp cho Ban Tổ chức.

b) Các cổ đông có trách nhiệm gửi những tài liệu ở trên đến Ban tổ chức chậm nhất trước 15h00 ngày 26 tháng 6 năm 2020 để tổng hợp trình Đại hội đồng cổ đông.

c) Hình thức chuyển tài liệu:

- Gửi qua bưu điện:

Người nhận: Ông Nguyễn Đăng Trường,  CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN,  Địa chỉ: Số 01, đường TS1, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

- Fax theo số: 0222 6263 686, gửi ông Nguyễn Đăng Trường.

- Gửi bằng E-mail vào hộp thư: cntt@nganson.vn

          5. Quý Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân; Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu) và Giấy xác nhận tham dự (hoặc Giấy ủy quyền tham dự).

          6.Toàn bộ tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được đăng tải trên website của Công ty: http://www.nganson.vn/nhadautu

          Mọi ý kiến cần giải đáp xin liên hệ: Ông Nguyễn Đăng Trường, số ĐTCĐ: 0222.6263.679 (bấm số lẻ 38); hoặc số ĐTDĐ: 0909.333.166.

Xin trân trọng cảm ơn./.