Tin tức

Ngày đăng: 26/11/2020
Sáng ngày 25/11/2020, Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn tổ chức Lễ công bố Quyết định chỉ định Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Ngân Sơn, nhiệm kỳ 2020- 2025 và Quyết định ...
Ngày đăng: 26/11/2020
Sáng ngày 25/11/2020, Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn tổ chức Lễ công bố Quyết định chỉ định Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Ngân Sơn, nhiệm kỳ 2020- 2025 và Quyết định ...
Ngày đăng: 08/07/2020
 8h30, ngày 29 tháng 06 năm 2020, tại văn phòng trụ sở, Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã tổ chức Đại hội đồng thường niên 2020. Mở đầu Đại hội, Ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty đã thay mặt Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt ...
Ngày đăng: 17/06/2020
 Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã giữ vững vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, linh hoạt nhiều giải pháp, quyết sách nhạy bén, phù hợp góp phần đưa Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm ...
Ngày đăng: 20/04/2020
Click >>>(Văn bản kèm theo)  Công ty Cổ phần Ngân Sơn trân trọng thông báo: Thực hiện chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay, Công ty Cổ phần Ngân Sơn  quyết định điều chỉnh việc tổ ...
Ngày đăng: 20/01/2020
 Click>>>>   Thư cảm ơn của Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn