Thư cảm ơn của UBND huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn đến Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Ngày đăng: 24/12/2018
 Trong tháng 11 năm 2018, Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã tài trợ 11 bộ tăng âm loa đài để hỗ trợ Ủy ban nhân dân xã Vân Tùng – huyện Ngân Sơn – tỉnh Bắc Kạn hoàn thành được chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Với tình cảm sâu sắc, quà tặng đầy ý nghĩa nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn – tỉnh Bắc Kạn đã gửi thư cám ơn đến Công ty Cổ phần Ngân Sơn. 

Trong thư, Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn đã gửi lời cảm ơn sâu sắc và rất mong tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, ủng hộ, hợp tác của Công ty Cổ phần Ngân Sơn trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn kính chúc Công ty Cổ phần Ngân Sơn luôn thành công và phát triển bền vững.