79 đại biểu dự Hội nghị người lao động năm 2014

Ngày đăng: 27/10/2018
Ngày 04 tháng 3 năm 2014, Công ty Cổ phần Ngân Sơn tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2014. Tham dự hội nghị có ông Trần Sơn Châu - Tổng giám đốc, ông Hồ Kỳ Quốc Hùng - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; Đại diện Ban chấp hành Công đoàn các đơn vị thành viên trong Tổng công ty thuốc lá Việt Nam cùng 79 đại biểu đại diện cho người sử dụng lao động và 624 người lao động của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thịnh – Giám đốc điều hành báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2014. Trong báo cáo nêu lên những khó khăn của Công trong 9 tháng đầu năm đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế lỗ 9,5 tỷ đồng.


Ông Nguyễn Văn Thịnh, Giám đốc điều hành báo cáo tại Hội nghị

Đến quý IV/2013, Hội đồng quản trị có nhiều giải pháp tích cực trong chỉ đạo và điều hành quyết liệt các hoạt động sản xuất kinh doanh, được cụ thể hóa bằng sự chủ động trong các giải pháp sản xuất như: công tác thu mua nguyên liệu; Nghiên cứu, phát triển các mẫu sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng; Bố trí sản xuất hợp lý; Đẩy mạnh công tác xuất khẩu theo hướng nhập khẩu – sản xuất – xuất khẩu… đến hết tháng 12/2013, các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty đều hoàn thành và tăng trưởng cao, qua các chỉ tiêu:

- Doanh thu: 879,4 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ đồng;

- Kim ngạch xuất khẩu: 7,5 triệu USD

- Nộp ngân sách: 28,4 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng được nghe Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ, Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ chính sách đối với người lao động do bà Nguyễn Thị Thu – Chủ tịch Công đoàn trình bày; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân do ông Trần Văn Thành – Trưởng ban thanh tra nhân dân trình bày và 03 tham luận của các đại biểu tới dự hội nghị.


Ông Hồ Kỳ Quốc Hùng, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu

Về chỉ đạo các hoạt động của Công đoàn, ông Hồ Kỳ Quốc Hùng – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam biểu dương những thành tích mà Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện theo đúng nội dung của Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động và các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh.


Ông Trần Sơn Châu, Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phát biểu và chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Sơn Châu – Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Công ty trong công tác thu mua đủ, đúng sản lượng nguyên liệu theo kế hoạch và cung cấp kịp thời cho các Công ty thuốc lá điếu theo đúng hợp đồng đã ký kết; Đảm bảo lợi ích cho người nông dân, quan tâm đến việc làm và đời sống cho người lao động. Đồng thời ông nêu rõ 10 nhiệm vụ trọng tâm mà Công ty cần phải thực hiện mới hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng trong năm 2014.

Ông Trần Đăng Kiên, Chủ tịch Hội đồng quản trị cảm ơn những ý kiến chỉ đạo sâu sát của ông Trần Sơn Châu, Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Về các phương hướng nhiệm vụ trong năm tới, Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng đề nghị Ban điều hành cùng toàn thể người lao động cùng chung sức, thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014./.