Bắc Kạn hướng tới vùng chuyên canh thuốc lá

Ngày đăng: 27/10/2018
  Trong những năm qua, mô hình phát triển cây công nghiệp ngắn ngày đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân tỉnh Bắc Kạn. Mô hình này đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo của toàn tỉnh. Phát triển cây công nghiệp ngắn ngày, chủ yếu là cây thuốc lá nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân là một trong những chủ trương lớn của Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Bắc Kạn. Trồng cây công nghiệp ngắn ngày chi phí không cao, thời gian thu hoạch nhanh, người dân có điều kiện tái đầu tư sản xuất.

  Những năm gần đây, Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Bắc Kạn đã vận động nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất mạnh dạn chuyển đổi những diện tích trồng lúa năng suất thấp sang trồng cây công nghiệp ngắn ngày mang lại hiệu quả kinh tế cao đó là cây thuốc lá. Tỉnh đã tích cực chỉ đạo các ngành chuyên môn mở các lớp tập huấn cho nông dân chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học cho nông dân tham gia với phương thức “cầm tay chỉ việc”. Nhờ vậy mà người dân đã mạnh dạn đầu tư cây công nghiệp ngắn ngày và đã thu được lợi nhuận cao trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng với cánh đồng 50 triệu/ha mà với cây thuốc lá đạt 80 - 90 triệu đồng/ha. 
Đến nay, địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã hình thành vùng chuyên canh cây thuốc lá tập trung chủ yếu ở các huyện Ngân Sơn, Chợ Mới, Chợ Đồn....Theo kế hoạch năm 2014 toàn tỉnh có hơn 1000 ha diện tích mà Công ty Cổ phần Ngân sơn đầu tư toàn diện. Trong nhiều yếu tố tác động dẫn đến sự tăng nhanh về diện tích chính là việc chính quyền và doanh nghiệp đầu tư đã có những cơ chế, chính sách và giải pháp cụ thể để khuyến khích phát triển vùng nguyên liệu. Từ quy hoạch chung của tỉnh và nhiều giải pháp tích cực đồng bộ của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và nông dân đã bắt tay cùng vào cuộc. Liên kết vai trò giữa doanh nghiệp với nông dân gắn với khâu cung ứng giống, hỗ trợ kỹ thuật vật tư, phân bón đến bao tiêu sản phẩm tạo sự ổn định về giá cả. 
Ngoài ra Công ty còn cho tăng cường đội ngũ cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cho nông dân, tham mưu cho lãnh đạo địa phương trong chỉ đạo sản xuất. 
Thực tế cho thấy cây thuốc lá là một loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao và phát triển ổn định, nên Công ty đã có những nghiên cứu cụ thể về thời tiết của từng vùng nguyên liệu; tác động của thị trường về ổn định giá cả; Phối hợp với chính quyền địa phương có những chính sách đãi ngộ cho nông dân trồng cây nguyên liệu như cho không hạt giống, hỗ trợ tiền phân bón; mở lớp đào tạo nghề cho nông dân mà chủ yếu là đưa trồng cây thuốc lá thành một nghề nhất định; và một điều quan trọng là Công ty đã có những bước giải pháp phù hợp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của nông dân kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân phát triển sản xuất


Trong nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã có những bước đi phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của địa phương như: Ổn định đầu ra cho sản phẩm, thực hiện chương trình cải thiện chất lượng sản phẩm cho nông dân qua 3 khâu cơ bản là: Mật độ trồng theo quy trình kỹ thuật ; phân bón đúng liều lượng quy định và đặc biệt dùng thuốc ACOTAP để ngắt nhánh tỉa chồi nên đã nâng cao được chất lượng sản phẩm lên 25 – 30%.
Về lâu dài để ổn định đầu ra về giá cả và nâng cao giá trị của sản phẩm của nguyên liệu phía Công ty đã có giải pháp trong giai đoạn thu mua sản phẩm là thay thế dây chuyền sơ chế nguyên liệu cũ bằng một dây chuyền sơ chế nguyên liệu mới
Bên cạnh đó, thời tiết, thiên tai cũng tác động, ảnh hưởng đến cây thuốc lá. Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã nghiên cứu, đưa ra những khung thời vụ phù hợp với từng địa phương, hạn chế tác động bất lợi đến năng suất, chất lượng sản phẩm. 
Ngoài ra, chính quyền các cấp của tỉnh cũng đã có những phương hướng, giải pháp kịp thời khi có những bất lợi đến sản xuất như; hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho những gia đình trồng nguyên liệu mà bị ảnh hưởng do thời tiết (mưa đá, lũ quét), hỗ trợ phân bón, giống. Để duy trì và ổn định phát triển vùng nguyên liệu, chính quyền địa phương đã có những chính sách, cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nông dân gắn bó với cây thuốc lá. Thực hiện mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu ổn định trên địa bàn. Để hướng tới vùng chuyên canh nguyên liệu thuốc lá, cùng với tăng diện tích là đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ thuật canh tác cho nông dân. 
Theo quy hoạch, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn về lâu dài vùng trồng cây thuốc lá nguyên liệu tập trung với quy mô lớn. Hiện nay đã và đang hình thành vùng chuyên canh. Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã làm tốt công tác tuyên truyền và đầu tư rất khoa học, định hướng cho các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày càng gắn bó hơn với cây nguyên liệu thuốc lá
Quy hoạch vùng nguyên liệu đã được triển khai rất tốt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tạo cơ hội thuận lợi cho địa phương xóa đói giảm nghèo tạo điều kiện cho nhiều hộ dân vươn lên làm giàu từ cây thuốc lá./.


BBT