Ban hành hệ thống nhận diện thương hiệu Vinataba

Ngày đăng: 27/10/2018
  Ngày 26/3/2010, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam ban hành Quyết định số 77/QĐ-TLVN về việc ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu Vinataba.

Hệ thống nhận diện thương hiệu Vinataba áp dụng trong toàn Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Việc sử dụng thương hiệu Vinataba phải đảm bảo tuân thủ các quy định trong Hệ thống nhận diện thương hiệu Vinataba nhằm duy trì việc truyền thông một cách thống nhất đối với thương hiệu Vinataba.


Hệ thống nhận diện thương hiệu Vinataba được đăng tải tại mục Giới thiệu -> Thương hiệu.


Giới thiệu hệ thống nhận diện thương hiệu Vinataba

Hệ thống nhận diện thương hiệu Vinataba không chỉ là cầu nối trực tiếp tới chiến lược kinh doanh của Tổng công ty xét từ bên trong mà còn là cầu nối quan trọng giữa thương hiệu Vinataba và khách hàng/đối tác, người tiêu dùng xét từ bên ngoài. Do đó, việc giới thiệu về Hệ thống nhận diện thương hiệu Vinataba trong nội bộ Tổ hợp Tổng công ty và ra bên ngoài là cần thiết.
Khái niệm biểu tượng thương hiệu VINATABA được gói gọn trong hai thành phần quan trọng: biểu tượng hình hoạ và biểu tượng chữ.

Được lấy cảm hứng từ văn hoá, truyền thống và tinh thần Việt, biểu tượng hình hoạ VINATABA là một nghệ thuật cách điệu có ý nghĩa cô đọng, đại diện cho:

- Biểu tượng cây thuốc lá.

- Biểu tượng chữ V cách điệu, viết tắt của tên nước Việt Nam.

- Biểu tượng của cánh chim đầu đàn, là hình ảnh tiên phong của VINATABA trong ngành thuốc lá Việt Nam.
Slogan

Slogan: NIỀM TIN KIÊN ĐỊNH
Thành phần trang trí

Các thiết kế tập trung vào sự đơn giản nhưng tạo được nét tao nhã, sang trọng cho một sản phẩm cao cấp.

( Tin vinataba.com.vn )