Công ty Cổ phần Ngân Sơn nhận Giấy chứng nhận Tiêu chuẩn chất lượng Môi trường TCVN 14001

Ngày đăng: 27/10/2018
  Ngày 04 tháng 9 năm 2013, Công ty Cổ phần Ngân Sơn tổ chức đón Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng Môi trường TCVN 14001 tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

 

 

Đến tham dự buổi lễ có ông Phạm Hồng, Chủ tịch Hội đồng chứng nhận Quacert, bà La Thế Thanh Dung, Đại diện Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert và tập thể lãnh đạo cùng cán bộ, công nhân viên của Công ty.Ông Phạm Hồng, Chủ tịch Hội đồng chứng nhận Quarcet trao Giấy chứng nhận tiêu chuẩn môi trường cho ông Nguyễn Văn Thịnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân SơnHệ thống quản lý môi trường là một công cụ để Công ty chủ động phòng ngừa trong việc bảo vệ môi trường thay vì đối phó thụ động thực hiện các yêu cầu pháp lý liên quan, nhằm đạt được các mục tiêu về môi trường, giảm thiểu các chi phí sản suất và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
 

BBT nganson.vn