Công ty Cổ phần Ngân Sơn Sơ kết 6 tháng đầu năm

Ngày đăng: 27/10/2018
Ngày 19/8/2014, Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Tham dự Hội nghị ông Vương Đình Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Văn Thịnh, Giám đốc và toàn thể các đảng viên của.

Hội nghị đã được nghe trình bày báo cáo, phân tích kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014 và đề ra các giải pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Mặc dù đầu năm Công ty gặp nhiều khó khăn về môi trường, điều kiện khí hậu, mưa kéo dài và điều kiện kinh doanh không được thuận lợi, song với sự lãnh đạo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và nỗ lực của toàn thể người lao động, 06 tháng đầu năm 2014, tình hình kinh doanh của Công ty khá ổn định. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tăng truởng khá so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu, kim ngạch, lợi nhuận trước thuế có nhiều cải thiện, đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Mặc dầu có nhiều khó khăn, thách thức, trong điều kiện sản xuất kinh doanh có nhiều yếu tố bất thuận, nhưng Công ty vẫn đảm bảo được việc làm và cải thiện nâng cao mức thu nhập cho người lao động, trong đó thể hiện trách nhiệm của Công ty đối với người lao động và đóng góp của người lao động trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Sau nội dung báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, hội nghị được nghe các báo cáo tham luận của các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc. Các ý kiến đóng góp, thảo lụân tập trung làm rõ hơn về công tác đảng, kinh doanh, công tác tiền lương, công tác công đoàn và….những giải pháp, mục tiêu kinh doanh trong 6 tháng cuối năm
Phát biểu tai Hội nghị ông Vương Đình Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể người lao động. Qua các ý kiến đóng góp tham luận tại Hội nghị, ông cảm nhận được sự quyết tâm, phấn đấu và nhiệt huyết của tập thể Công ty Cổ phần Ngân Sơn đoàn kết, trưởng thành, đang dần lớn mạnh 
Hội nghị kết thúc trong không khí quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh và niềm tin vào lộ trình phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

Ban biên tập