Công ty Cổ phần Ngân Sơn thực hiện xuất sắc công tác vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ năm 2008

Ngày đăng: 27/10/2018
 Năm 2008, Công ty Cổ phần Ngân Sơn được tặng Cờ thi đua của Bộ Lao động thương binh xã hội, Bằng khen của Bộ Công thương, Giấy khen của Cục trưởng Cục ANLĐ - Bộ LĐTBXH cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

Là một đơn vị sản xuất Công nghiệp, môi trường lao động đặc thù, luôn tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ rất cao. Ngay từ khi mới thành lập, nhất là hoạt động sản xuất công nghiệp được triển khai, vấn đề an toàn lao động, phòng chống cháy nổ Công ty luôn đặt lên hàng đầu. Đồng thời tiến hành xây dựng các quy định, nội quy, thường xuyên tổ chức tập huấn cho người lao động theo định kỳ theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Giám đốc Công ty nói: "Người lao động là nguồn tài sản lớn nhất, Công ty phải quan tâm đến việc bảo vệ an toàn và sức khỏe của người lao động, thực hiện nghiêm túc việc mua sắm các trang thiết bị, phương tiện bảo hộ cá nhân như quần, áo, mũ, ủng, khẩu trang, áo mưa… cho người lao động. Hàng năm phải tổ chức khám sức khoẻ cho người lao động, kịp thời phát hiện bệnh nghề nghiệp để phòng tránh, chữa. Tổ chức tập huấn công tác PCCC hàng năm đầy đủ phòng ngừa nguy cơ cháy xảy ra bất kỳ lúc nào…"

Chính vì vậy, từ trước tới nay Công ty chưa có vụ cháy nổ hoặc tai nạn lao động đáng tiếc nào xảy ra và đã được Bộ Lao động thương binh xã hội đánh giá cao. Tổng số tiền Công ty được thưởng cho công tác này trong năm 2008; 61 triệu đồng.

Để phát triển bền vững và hội nhập thành công với nền kinh tế toàn cầu, cho dù là đơn vị nào cũng đều phải xây dựng uy tín, thương hiệu bằng việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn lao động, đảm bảo môi trường lao động an toàn có tính cạnh tranh lành mạnh. Đó chính là điều đã đựơc thực hiện thành công tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Thu Duyên