Công ty Cổ phần Ngân Sơn tổ chức Đại hội Đảng lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng: 27/10/2018
Thay mặt cho Đảng ủy Công ty Cổ phần Ngân Sơn, đồng chí Vương Đình Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc diễn văn khai mạc Đại hội và trình bày Báo cáo tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ IV, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ V. Đồng chí bày tỏ: “Công ty Cổ phần Ngân Sơn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết trong cán bộ, đảng viên, người lao động. Đổi mới mạnh mẽ tổ chức quản lý theo hướng quản trị hiện đại, gắn với tái cấu trúc Công ty trên cơ sở gọn nhẹ, hợp lý, hiệu quả. Từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp trong lĩnh vực SXKD nguyên liệu thuốc lá. Đảm bảo việc làm thường xuyên và cải thiện đời sống cho người lao động gắn với hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty. Xây dựng Công ty cổ phần Ngân Sơn phát triển toàn diện và bền vững”
Hòa trong không khí hân hoan của cả nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp, ngày 11 tháng 6 năm 2015, tại Khu Công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Ngân Sơn tổ chức Đại hội Đảng lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020.

Công ty rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Hoàng Thị Liệu, Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Ban tuyên giáo, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; Đại diện Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có đồng chí Vũ Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Trần Sơn Châu - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT đảng; các đồng chí đại diện cho các Ban đảng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Ngân Sơn cùng các phóng viên đài truyền hình, báo chí.

Thay mặt cho Đảng ủy Công ty Cổ phần Ngân Sơn, đồng chí Vương Đình Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc diễn văn khai mạc Đại hội và trình bày Báo cáo tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ IV, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ V. Đồng chí bày tỏ: “Công ty Cổ phần Ngân Sơn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết trong cán bộ, đảng viên, người lao động. Đổi mới mạnh mẽ tổ chức quản lý theo hướng quản trị hiện đại, gắn với tái cấu trúc Công ty trên cơ sở gọn nhẹ, hợp lý, hiệu quả. Từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp trong lĩnh vực SXKD nguyên liệu thuốc lá. Đảm bảo việc làm thường xuyên và cải thiện đời sống cho người lao động gắn với hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty. Xây dựng Công ty cổ phần Ngân Sơn phát triển toàn diện và bền vững”

Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc điều hành trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Ngân Sơn trong nhiệm kỳ IV; Báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo nghị quyết đại hội của đại hội Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy cấp trên trực tiếp theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên.

Tham luận tại Đại hội, 07 đảng viên đại diện cho các chi bộ, Công đoàn và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát biểu về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên biểu dương thành tích của Đảng bộ Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí nhấn mạnh: “Đảng bộ Công ty cần xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Đảng bộ Công ty tiếp tục đổi mới tư duy, quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị và toàn Đảng bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đảng bộ cần nhận thức rõ về những thời cơ, thuận lợi và các tiềm năng, lợi thế so sánh cũng như các thách thức để tập trung lãnh đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả và bền vững. 
Tập trung đầu tư xây dựng vùng trồng nguyên liệu thuốc lá theo hướng sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, tăng thu ngoại tệ và góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, khai thác, sử dụng và bảo vệ tốt nguồn tài nguyên đất, bảo vệ sinh thái môi trường theo hướng sản xuất bền vững và tạo công ăn việc làm - tăng thu nhập cho nông dân vùng trồng thuốc lá, góp phần thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, tăng cường công tác quốc phòng - an ninh để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 09 đồng chí, đồng thời Ban chấp hành Đảng ủy đã tiến hành bầu thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư và Chủ nhiệm ủy Ban kiểm tra Đảng ủy khóa V nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ban Thường vụ Đảng ủy 03 đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Trần Đình Thanh, Trần Văn Thành. Bầu đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn làm Bí thư Đảng ủy. Bầu đồng chí: Trần Đình Thanh làm Phó bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng.


Đại hội đã bầu 11 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đại diện cho 108 đảng viên của Công ty đi dự đại hội Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.


Tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Phó bí thư Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Lĩnh, Đảng viên Chi bộ Khối nghiệp vụ I, Đảng bộ Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

 Phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy đọc diễn văn bế mạc Đại hội và cám ơn sự tín nhiệm của các đại biểu dành cho Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và cam kết sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

BBT