Công ty Cổ phần Ngân Sơn tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2013

Ngày đăng: 27/10/2018
 8h30 ngày 11 tháng 4 năm 2013, Công ty Cổ phần Ngân Sơn tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động tại Văn phòng Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc ninh. Tham dự Hội nghị có ông Trần Đăng Kiên, Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn; Ông Hồ Kỳ Quốc Hùng, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam cùng 71 đại biểu đại diện cho 628 người lao động của Công ty.

 Hội nghị Đại biểu người lao động diễn ra trong không khí cởi mở và trang trọng, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận và đóng góp ý kiến Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2012, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 2013; Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ, Thỏa ước lao động tập thể năm 2012; Báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban thanh tra nhân dân.


Ông Trần Đăng Kiên Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị Đại biểu người lao động diễn ra trong không khí cởi mở và trang trọng, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận và đóng góp ý kiến Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2012, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 2013; Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ, Thỏa ước lao động tập thể năm 2012; Báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban thanh tra nhân dân.

Các ý kiến của đại beieur được ông Nguyễn Văn Thịnh, Giám đốc và Đoàn chủ tịch giải đáp thỏa đáng trong Hội nghị. Đồng thời để phát huy những thành tích đã đạt được, trong năm 2013, mục tiêu cần phấn đấu như sau:
- Diện tích thực hiện: 7.000 ha;
- Sản lượng thu mua: 12.000 tấn;
- Doanh thu: 790 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu là 7 triệu Đô la Mỹ;
- Lợi nhuận: 20 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: 28 tỷ đồng;
- Thu nhập BQ: 6,4 triệu đồng/người/tháng.

Về sửa đổi Thỏa ước Lao động tập thể, Hội nghị nhất trí giao cho BCH công đoàn phối hợp cùng Ban điều hành sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể trong năm 2013 theo đúng quy định của Bộ luật lao động.

Hội nghị đã bầu 05 người đủ tiêu chuẩn vào Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2013-2015, gồm:
1. Ông Dương Hữu Dưỡng
2. Ông Dương Minh Hồng
3. Ông Trần Văn Thành
4. Ông Nguyễn Công Du
5. Bà Sầm Thu Duyên

Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2013-2015

BBT website