Công ty Cổ phần Ngân Sơn tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Ngày đăng: 03/06/2022
 Ngày 24 tháng 05 năm 2022, tại trụ sở Công ty, Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã tổ chức thành công Đại hội đồng thường niên năm 2022.

Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và chương trình công tác năm 2022; bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019- 2024.

 
 Ông Nguyễn Chí Thanh- Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Năm 2021, hoạt động SXKD Công ty bị ảnh hưởng của nhiều yếu tố, tác động lớn do dịch bệnh Covid 19. Tuy nhiên, với quyết tâm, nỗ lực không ngừng của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, HĐQT, Ban điều hành, sự đoàn kết của tập thể người lao động toàn Công ty; sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam và sự hỗ trợ, chia sẻ của các Công ty thuốc lá điếu đã giúp Công ty vượt qua được những khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu: Doanh thu thực hiện đạt: 658.753 triệu đồng, bằng 120,9% so KH năm 2021 và bằng 102,2% so CKNT; Lợi nhuận trước thuế đạt: 8.158 triệu đồng, bằng 136,0% so KH năm 2021 và bằng 666,2% so CKNT.

          Trên cơ sở tình hình dự tính, dự báo các thuận lợi, khó khăn và đánh giá các rủi ro trong năm 2022. Ban điều hành xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu được cân nhắc, đánh giá các yếu tố rủi ro nhưng vẫn xác định mục tiêu ở mức cao để phấn đấu, xác định mục tiêu tăng trưởng thu nhập cho người lao động, đồng thời đảm bảo cao nhất lợi ích của cổ đông.

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung quan trọng với nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của cổ đông.

Đại hội thống nhất cao bầu ông Lê Quang Vịnh; ông Trần Văn Thành là Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019- 2024.

Bà Trần Thị Hoàng Mai- Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Ông Nguyễn Nam Giang – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty điều hành và phát biểu tại Đại hội.

 Kết thúc phiên thảo luận với rất nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của cổ đông, Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung đệ trình tại Đại hội. Đại hội thống nhất giao Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung này trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của cổ đông Công ty.

 

 Mạnh Việt Hà