Công ty cổ phần Ngân Sơn tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Ngày đăng: 24/04/2019
 8h30, ngày 24 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã tổ chức Đại hội đồng thường niên 2019.. Mở đầu Đại hội, Giám đốc Công ty Ông Nguyễn Anh Tuấn đã thay mặt Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Trong đó, đáng ghi nhận nhất là tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Ngân Sơn trong năm 2018 hết sức khả quan, không chỉ đảm bảo được yêu cầu tăng trưởng mà còn đáp ứng được tính bền vững và hiệu quả, cụ thể mức chia cổ tức dự kiến năm 2018 được đệ trình Đại hội đồng cổ đông là 9%.
 
Ông Nguyễn Nam Giang báo cáo tại đại hội

Ngoài ra, Ông Nguyễn Nam Giang – Chủ tịch HĐQT Công ty cũng thay mặt HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018, nhiệm kỳ 2014 – 2019 và chương trình công tác năm 2019, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Ông Nguyễn Anh Tâm – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2018, nhiệm kỳ 2014 – 2019 và chương trình công tác năm 2019, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

            Năm 2019 là năm kết thúc nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty. Vì vậy, Đại hội năm 2019 đã tiến hành bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 với kết quả như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã bầu các thành viên có tên sau đây vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:

- Ông Nguyễn Nam Giang                  Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Ông Nguyễn Anh Tuấn                    Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;

- Ông Nguyễn Đức Thanh                  Thành viên Hội đồng quản trị;

- Ông Đỗ Điệp Anh                            Thành viên Hội đồng quản trị;

- Ông Nguyễn Chí Thanh                   Thành viên Hội đồng quản trị;

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Sơn nhiệm kỳ 2019 - 2024

2. Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã bầu các thành viên có tên sau đây vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024:

- Ông Trần Anh Tâm                           Trưởng Ban kiểm soát

- Bà Ngô Thị Thu Phúc                       Thành viên Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Đình Dũng                  Thành viên Ban kiểm soát

 

Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Ngân Sơn nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngoài ra, Đại hội còn thảo luận hàng loạt các nội dung quan trọng khác như: Dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty; Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kết thúc phiên thảo luận với rất nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của cổ đông, Đại hội đã nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung được đệ trình với tỷ lệ gần như tuyệt đối, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các nội dung này trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của cổ đông.

Việc Đại hội thống nhất thông qua hàng loạt nội dung quan trọng như vậy chỉ trong thời lượng hơn 03 tiếng đồng hồ đã phản ánh sự đồng thuận về mặt chiến lược, tính tập trung cao độ về mặt ý chí của các cổ đông trong việc triển khai thực hiện kế hoạch mà Công ty đang theo đuổi.   

Trên cơ sở những thành quả rất đáng tự hào của năm 2018, Ông Nguyễn Nam Giang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Ngân Sơn cam kết tiếp tục nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 để đáp lại sự ủng hộ của các cổ đông, sự hợp tác của khách hàng cũng như sự tin tưởng của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

 BBT Nganson.vn