Công ty Cổ phần Ngân Sơn tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày đăng: 08/07/2020
 8h30, ngày 29 tháng 06 năm 2020, tại văn phòng trụ sở, Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã tổ chức Đại hội đồng thường niên 2020. Mở đầu Đại hội, Ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty đã thay mặt Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Kết thúc năm tài chính 2019 tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Ngân Sơn đều vượt cao so với chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao. Trong đó doanh thu đạt 1.018 triệu đồng, đây là doanh thu cao nhất trong lịch sử; Lợi nhuận đạt 18.5 triệu đồng; Mức chia cổ tức 9% qua đó không chỉ đảm bảo được yêu cầu tăng trưởng mà còn đáp ứng được tính bền vững và hiệu quả.
 
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty đã thay mặt Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
Ngoài ra tại Đại hội, Ông Nguyễn Nam Giang – Chủ tịch HĐQT Công ty cũng thay mặt HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và chương trình công tác năm 2020; Ông Nguyễn Anh Tâm – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2019 chương trình công tác năm 2020.

Ông Nguyễn Nam Giang – Chủ tịch HĐQT Công ty cũng thay mặt HĐQT báo cáo 
tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và chương trình công tác năm 2020

Kết thúc phiên thảo luận với rất nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của cổ đông, Đại hội đã nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung được đệ trình với tỷ lệ gần như tuyệt đối, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các nội dung này trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của cổ đông.

Việc Đại hội thống nhất thông qua hàng loạt nội dung quan trọng như vậy chỉ trong thời lượng hơn 03 tiếng đồng hồ đã phản ánh sự đồng thuận về mặt chiến lược, tính tập trung cao độ về mặt ý chí của các cổ đông trong việc triển khai thực hiện kế hoạch mà Công ty đang theo đuổi.   

Trên cơ sở những thành quả rất đáng tự hào của năm 2019, Ông Nguyễn Nam Giang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Ngân Sơn hứa với các cổ đông sẽ cố gắng hết sức hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 để đáp lại sự ủng hộ của các cổ đông, sự hợp tác của khách hàng cũng như sự tin tưởng của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Ban Biên tập