Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Ngân Sơn nhiệm kỳ 2010-2012 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2015

Ngày đăng: 27/10/2018
 Thực hiện Hướng dẫn số: 48/HD-ĐUNS ngày 25/10/2012 về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Ngân Sơn, trong 02 ngày (08/11/2012 và 09/11/2012) Chi bộ Chi nhánh Công ty Cổ phần Ngân Sơn tại Thành phố Lạng Sơn và Chi bộ Chi nhánh Công ty Cổ phần Ngân Sơn tại huyện Bắc Sơn là hai đơn vị mở đầu tiến hành tổ chức Đại hội tổng kết công tác nhiệm kỳ 2010 - 2012, đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2012 - 2015.

 

(Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Bí thư Đảng bộ Công ty Cổ phần Ngân Sơn phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Chi nhánh Lạng Sơn)

 Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thịnh - Bí thư đảng bộ, Giám đốc điều hành; đồng chí Nguyễn Hữu Dực – Phó Bí thư, các đồng chí Bí thư Chi bộ khối nguyên liệu, cùng toàn thể các đồng chí đảng viên, đối tượng đảng viên trong chi bộ.

Các đảng viên về dự Đại hội đã nghe báo cáo chính trị của hai chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2012, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 – 2015, trong đó đánh giá, phân tích và chỉ ra nguyên nhân, các mặt tích cực cũng như hạn chế trong nhiệm kỳ trước. 
Tại Đại hội, các đồng chí dành phần lớn thời gian thảo luận và góp ý cho bản Báo cáo, trong đó có những ý kiến chân thành, sâu sắc và đầy tâm huyết của các đồng chí đảng viên về vai trò của Chi bộ đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Chi bộ, nhằm định hướng cho sự phát triển của Chi bộ trong những năm tới. 
Chi bộ Chi nhánh Công ty Cổ phần Ngân Sơn tại Thành phố Lạng Sơn bầu Ban chấp hành chi ủy mới gồm các đồng chí:
1. Đồng chí Vương Đình Hà - Bí thư chi bộ
2. Đồng chí Trần Minh Tiến - Chi ủy viên
3. Đồng chí Phương Xuân Tình - Chi ủy viên
Chi bộ Chi nhánh Công ty Cổ phần Ngân Sơn tại huyện Bắc Sơn bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Nghiêm Quyển được đề cử và đạt 100% phiếu tán thành.


(Ban chấp hành Chi ủy Chi bộ Chi nhánh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2013-2015 ra mắt Đại hội)


(Đồng chí Nguyễn Nghiêm Quyển - Bí thư Chi bộ Chi nhánh Bắc Sơn nhận lẵng hoa chúc mừng của Bí thư Đoàn thanh niên Chi nhánh Bắc Sơn)

BBT nganson.vn