Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019

Ngày đăng: 10/04/2019
Ngày 02 tháng 4 năm 2019 tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019.

 Công ty rất vinh dự được đón tiếp ông Hà Quang Hòa, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; bà Trần Thị Hải Yến, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Về phía Công ty Cổ phần Ngân Sơn có Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban giám đốc; Ban chấp hành Công đoàn; Trưởng các phòng chuyên môn và 93 Đại biểu đại diện cho 359 người lao động đang làm việc tại Ngân Sơn.

 Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Công ty nói:  “Năm 2018, cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên và sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Công ty đảm bảo được việc làm cho người lao động, các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty như nông nghiệp, công nghiệp thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Doanh thu đạt 611,7 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 16,7 tỷ đồng; thu nhập bình quân cho người lao động đạt 8,7 triệu đồng/người/tháng”. Ông nhấn mạnh “Trong tháng 5/2018, Công ty được Bộ Công thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá sợi. Điều này đã tạo cơ hội cho Công ty sản xuất khép kín trong gia công chế biến và mở ra hướng kinh doanh nguyên liệu thuốc lá”


Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo

Báo cáo tại về tình hình thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở, Thỏa ước lao động tập thể và các chế độ chính sách cho người lao động, ông Trần Văn Thành – Chủ tịch Công đoàn rất phấn khởi vì trong năm 2018 Ngân Sơn đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra và thực hiện đầy đủ các quy định về dân chủ cơ sở, chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của Pháp luật. Điều đó đã chứng minh được sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể lãnh đạo và người lao động trong Công ty.

 

Ông Trần Văn Thành, Chủ tịch Công đoàn – Báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Hà Quang Hòa – Phó Tổng giám đốc và bà Trần Thị Hải Yến – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam chúc mừng những thành tích đã đạt được của Ngân Sơn. Công ty và Công đoàn đã thực hiện tốt các chế độ chính sách của người lao động theo cam kết tại Thỏa ước lao động tập thể. Đồng thời ông Hà Quang Hòa cũng đưa ra 09 ý kiến để Ngân Sơn triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

 

Ông Hà Quang Hòa, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt Hội nghị, ông Nguyễn Nam Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của cấp trên và hứa sẽ quán triệt và triển khai đầy đủ bằng những hành động cụ thể, thiết thực với 06 nội dung chính, cụ thể:

1. Triển khai thực hiện hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu: 700.000 triệu đồng.

- Lợi nhuận: 17.000 triệu đồng.

- Thu nhập BQ: vượt 8,7 triệu đồng.

2. Đảm bảo ổn định việc làm, đời sống, tăng thu nhập cho Người lao động.

3. Tiếp tục sắp xếp lại lao động Phân xưởng chế biến sợi phù hợp trong điều kiện sản xuất mới, đặc biệt là bố trí sản xuất cho khách hàng trong nước và xuất khẩu nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và tăng hiệu quả kinh doanh.

4. Công ty sẽ thực hiện kế hoạch sửa chữa, cải tạo lớn môi trường sản xuất tại Phân xưởng tách cọng với mục tiêu đảm bảo phục vụ cho sản xuất tối ưu, cạnh tranh với các đơn vị sản xuất sơ chế tách cọng khác nhằm thu hút khách hàng, qua đó gia tăng sản lượng sản xuất năm 2019 và các năm tiếp theo.

5. Định hướng, chỉ đạo sát sao việc triển khai đề án “Chiến lược ổn định và phát triển Công ty đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Công ty đã ban hành.

6. Triển khai xây dựng các kho tại khu vực Văn phòng Công ty (Khu công nghiệp Tiên Sơn) với diện tích khoảng 6.000 m2 nhằm tăng năng lực kho bảo quản, giảm chi phí thuê kho, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh theo quy hoạch đã được HĐQT Công ty phê duyệt. Bên cạnh đó, chú trọng đầu tư xây dựng các hạng mục như: kho tàng (xây dựng kho, cải tạo các hệ thống kho hiện có nhằm tăng năng lực và chất lượng kho chứa bảo quản) và nhà làm việc tại các Chi nhánh trực thuộc phục vụ cho sản xuất./.

  BBT nganson.vn