Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011

Ngày đăng: 27/10/2018
  Ngày 20/7/2011, tại Văn phòng B, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Ngân Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011.


Tham dự Hội nghị có ông Trần Đăng Kiên, Chủ tịch Hội đồng quản trị; các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát; Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ; Giám đốc các đơn vị trực thuộc cùng một số đảng viên của Công ty.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Văn Thịnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn trình bày Báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. Trước hình hình kinh tế toàn cầu đang suy thoái, kinh tế trong nước lạm phát có chiều hướng tăng nên ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của Công ty nhất là khâu thu mua nguyên liệu thuốc lá, giá cả tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó sản lượng tiêu thụ với các công ty thuốc điếu giảm so với kế hoạch
Mặc dù 6 tháng đầu năm 2011 của Công ty có gặp nhiều khó khăn nhưng Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã chủ động, linh hoạt, có nhiểu giải pháp hợp lý trong việc chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh sản xuất, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, tăng tỷ trọng thành phẩm chế biến nguyên liệu thuốc lá trong tiêu thụ. Cải tiến, khai thác tối đa công suất dây chuyền sấy lại; tập trung chỉ đạo thu mua nguyên liệu thuốc lá…

Kết quả, Công ty đã đạt được một số thành tựu quan trọng qua một số chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêuĐVTKH 2011Ư 6 tháng 2011Tỷ lệ %
TH/KHKH/2010
Doanh thuTỷ đ600342,46357,1134,6
Lợi nhuậnTỷ đ2212,51156,8284,5
Nộp ngân sáchTỷ đ1211,16393107,9
Thu nhập BQ(đ/ng/thg) Triệu đ4,94,8298,3120,5

Đề cập đến công tác 6 tháng cuối năm, ông Nguyễn Văn Thịnh nhấn mạnh: tuy gặp nhiều khó khăn trong công tác thu mua nguyên liệu nhưng các chỉ tiêu như doanh thu, lợi nhuận Công ty Cổ phần Ngân Sơn cố gắng phấn đấu tăng trưởng từ 3-5% so với kế hoạch, chỉ tiêu nộp ngân sách tăng từ 7-10%, còn các chỉ tiêu khác phải hoàn thành 100% kế hoạch. Chú trọng đến công tác dự báo nhu cầu nguyên liệu, chủ động, linh hoạt trong điều hành công tác thu mua và phân cấp đóng kiện.
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Dực, Phó bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty Cổ phần Ngân Sơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh chung của toàn Công ty. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng. Phát huy tính tự chủ, thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định, quy chế và điều lệ Đảng.
Trong Hội nghị các đại biểu còn thảo luận đến các vấn đề về vốn; Công tác sản xuất và kinh doanh nguyên liệu; Tính sáng tạo tập thể, thích nghi với điều kiện sản xuất… nêu những khó khăn còn vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết hợp lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ông Trần Đăng Kiên, Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Đăng Kiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị, nói: “Năm 2011, xác định mục tiêu của Công ty Cổ phần Ngân Sơn là sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, sử dụng giống mới nhằm đạt được năng suất chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Công ty thực hiện tốt công tác phối hợp nên đã nâng cao được uy tín đối với chính quyền địa phương có vùng trồng thuốc lá, cùng các khách hàng trong và ngoài nước. Chỉ tiêu lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2011 của Công ty là 12,5 tỷ đồng đã ổn định được việc làm, người lao động có thu nhập. Chính vì vậy, 6 tháng tiếp theo Công ty Cổ phần Ngân Sơn tiếp tục triển khai Dự án chuyển đổi dây chuyền chế biến nguyên liệu thuốc lá, đồng thời tập trung trí – lực vào phát triển nguồn nhân lực, quy hoạch phát triển vùng trồng nguyên liệu từ năm 2011 đến 2015 và định hướng tới năm 2030”.
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thịnh đã quyết định khen thưởng cho 13 tập thể, cùng 100% cán bộ công nhân viên của Công ty đã có thành tích phát huy phong trào thi đua trong sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả chung trong 6 tháng đầu năm 2011 với tổng số tiền thưởng là: 689.900.000 đồng.
Hội nghị kết thúc trong không khí vui mừng, phấn khởi, các đại biểu tham dự đều tin rằng: dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự điều hành của Ban lãnh đạo cùng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty Cổ phần Ngân Sơn sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và thu được nhiều thành công hơn nữa trong 6 tháng cuối năm.


Thu Duyên