Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đoàn thể năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Ngày đăng: 21/01/2019
  Sáng ngày 15/01/2019, Công ty Cổ phần Ngân Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đoàn thể năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Ông Hồ Lê Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đến dự và chỉ đạo Hội nghị. 
Tham dự Hội nghị còn có các lãnh đạo Tổng công ty, đại diện Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, đại diện Công đoàn, các phòng chuyên môn nghiệp vụ Tổng công ty; Về phía Công ty Cổ phần Ngân Sơn có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc; Ban chấp hành công đoàn, Ban chấp hành đoàn thanh niên cùng toàn thể đảng viên Công ty cổ phần Ngân Sơn.
  Năm 2018, là năm ghi dấu 25 năm hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Ngân Sơn. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty thuốc lá Việt Nam; sự phối hợp hỗ trợ tích cực và có hiệu quả của các đơn vị thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 đề ra. Trong đó có những chỉ tiêu nổi bật như Lợi nhuận đạt 16,7 tỷ đồng (bằng 101,2% so kế hoạch năm 2018 và bằng 104,1% so CKNT), thu nhập bình quân đạt 8,7 triệu đồng/người/tháng (bằng 114,5% so kế hoạch năm 2018 và bằng 116,0% so CKNT), các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và kinh doanh được duy trì, phát triển. Công tác đảng, đoàn thể tiếp tục khẳng định vai trò trong việc định hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Hồ Lê Nghĩa- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác năm 2018 của Công ty cổ phần Ngân Sơn. Để hoàn thành mục tiêu bảo toàn, phát triển vốn của Tổng công ty và nâng cao đời sống CBCNV, người lao động Công ty - hai nhiệm vụ chính mà Tổng công ty giao, đồng chí yêu cầu Công ty Cổ phần Ngân Sơn cần thực hiện 5 nội dung trọng tâm trong năm 2019.

Thay mặt tập thể CBCNV, người lao động Công ty cổ phần Ngân Sơn- Đồng chí Nguyễn Nam Giang- Chủ tịch HĐQT Công ty, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và các đơn vị thành viên Tổng công ty, đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV để tổ chức thực hiện trong năm 2019, với “Chiến lược phát triển Công ty đúng đắn và phù hợp với từng giai đoạn phát triển”, cũng như sự chuẩn bị một cách tích cực, nghiêm túc cùng với những thành quả đã đạt được trong những năm qua, tập thể Cán bộ Nhân viên Công ty Cổ phần Ngân Sơn sẽ tiếp tục phát huy, nỗ lực, sáng tạo, đoàn kết để cùng nhau xây dựng một môi trường làm việc ngày càng chuyên nghiệp, năng động, vững vàng và hội nhập, xây dựng Công ty phát triển bền vững trong năm 2019 và những năm tiếp theo./.