Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch covid - 19

Ngày đăng: 13/08/2021
Để kịp thời động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn đã có thành tích trong công tác phòng chống dịch covid 19.  Công đoàn Công thương Việt Nam đã tặng Bằng khen chuyên đề năm 2021 cho 02 cá nhân là đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Ngân Sơn có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch covid 19
 

         Ông Trần Văn Thành, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Ngân Sơn trao phần thưởng của Công đoàn Công thương Việt Nam cho Bà Bùi Thị Yên và bà Võ Thị Thanh Thủy

Đây là nguồn động viên to lớn của Công đoàn Công thương Việt Nam đối với Công đoàn Công ty Cổ phần Ngân Sơn và các đoàn viên. Công đoàn Công ty Cổ phần Ngân Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, người lao động nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng chống dịch covi 19, đoàn kết, quyết tâm vượt khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh./.

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN