Lãnh đạo Công ty Cổ phần Ngân Sơn làm việc với các Công ty thuốc lá điếu phía Nam

Ngày đăng: 29/11/2018
Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, từ ngày 12/11/2018 đến ngày 15/11/2018, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Ngân Sơn gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Nguyễn Nam Giang, Giám đốc điều hành – Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc – Trần Đăng Tuyết đã tổ chức làm việc với các Công ty thuốc lá điếu phía Nam.
Qua đó, Ban lãnh đạo Công ty đã tổ chức các buổi làm việc với Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Công ty TNHH Vinataba – Phillips Morris, Công ty Thuốc lá An Giang, Công ty Thuốc lá Đồng Tháp, Công ty Thuốc lá Cửu Long với các nội dung chính sau:
  • Ký kết hợp đồng nguyên tắc 03 năm mua nguyên liệu thuốc lá giai đoạn 2019 – 2021.
  • Giới thiệu sản phẩm sợi cọng và sợi mảnh thuốc lá tới các đơn vị thuốc lá điếu.
  • Lắng nghe ý kiến góp ý của khách hàng về nguyên liệu thuốc lá để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm triển khai đầu tư trồng nguyên liệu thuốc lá vụ Xuân năm 2019 và các năm tiếp theo.Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Chủ tịch HĐQT – Nguyễn Nam Giang bày tỏ lòng cảm ơn tới các đơn vị Thuốc lá điếu đã luôn ủng hộ, hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ với Công ty trong suốt thời gian vừa qua và mong muốn tiếp tục được đồng hành cùng phát triển trong thời gian tới.