Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Ngân Sơn lần thứ VI

Ngày 16/6, tại Bắc Ninh, Đảng bộ Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hồ Lê Nghĩa, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam; đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự Đại hội.

Đây là đơn vị được chỉ đạo điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Đảng bộ Công ty Cổ phần Ngân Sơn là đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Đảng bộ có 10 Chi bộ trực thuộc với 113 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là vụ hỏa hoạn ngày 19/8/2015, làm thiệt hại trên 300 tỷ đồng, gây ảnh hưởng lớn sản xuất kinh doanh của Công ty, nhưng dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cùng truyền thống đoàn kết, thống nhất của Công ty, Đảng bộ Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã giữ vững vai trò hạt nhân chính trị, chủ động, linh hoạt, lãnh đạo, chỉ đạo nhiều giải pháp điều hành nhiệm vụ chính trị như: tái cơ cấu tổ chức, kiện toàn công tác cán bộ, sắp xếp lao động, khắc phục hoàn toàn vụ hỏa hoạn ngày 19/8/2015, bảo toàn và phát triển vốn, mở rộng hợp tác, đầu tư chế biến sợi, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Những quyết sách nhạy bén, phù hợp của Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Công ty, cùng sự nỗ lực của người lao động đã đưa Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị Đại hội Đảng bộ lần thứ V đề ra.

Trong đó, kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty hàng năm được Đảng ủy, Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, các cổ đông đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, bảo toàn vốn và đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt tăng trưởng cao hơn so với mục tiêu đề ra.

Trong giai đoạn 2016-2019, 6/7 chỉ tiêu đạt và vượt so Nghị quyết Đại hội đề ra, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 10,6%, vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra 5,5%/năm; tăng trưởng lợi nhuận bình quân từ năm 2016 – 2019 đạt 7,7%, cao hơn 3,2% so Nghị quyết Đại hội (4,5%/năm). Nộp ngân sách bình quân đạt 4,5%/năm, tương đương Nghị quyết Đại hội (4,5%/năm); thu nhập bình quân đạt 18,5%, cao hơn 12,0% so Nghị quyết Đại hội (6,5%/năm).

Cụ thể, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn từ năm 2015 - 2017 doanh thu đạt từ 665 - 893 tỷ đồng/năm. Chỉ tiêu doanh thu bình quân năm 2018 đạt 611 tỷ đồng, tăng 8,4% so thực hiện năm 2017; năm 2019 đạt 1.015 tỷ đồng, tăng 65,9% so thực hiện năm 2018.

Thu nhập của người lao động được nâng cao. Năm 2018 đạt 8,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,3% so thực hiện năm 2017. Năm 2019 đạt 11,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 36% so thực hiện năm 2018.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội 

Nhiệm kỳ qua, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ Công ty Ngân Sơn đã chủ động, triển khai làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; việc tổ chức, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, hiệu quả theo từng đối tượng.

Đảng ủy Công ty Ngân Sơn đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty như tham gia viếng thăm thành cổ Quảng Trị và nơi an nghỉ của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình; tổ chức Chương trình sinh hoạt giáo dục truyền thống cho toàn thể đảng viên tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tại Phú Yên, tỉnh Bình Định…

Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng bộ Công ty Ngân Sơn luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát trong đảng, thường xuyên giáo dục nhận thức đối với tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát nhờ đó nhận thức của cấp ủy viên, Ủy ban Kiểm tra và cán bộ đảng viên đã được nâng lên. Theo số liệu kiểm tra, giám sát từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 16 chi bộ trực thuộc, trong năm 2019 đã tiến hành kiểm tra giám sát tại 6/10 chi bộ, đảm bảo kiểm tra giám sát định kỳ mỗi Chi bộ ít nhất 02 năm một lần.

Đồng thời, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty Ngân Sơn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nội dung công tác dân vận đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng tổ chức Đảng, thông qua việc phát động phong trào thi đua, chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ mới 

Mặt khác, trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần “Lá lành đùm là rách”, Đảng uỷ Công ty đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Trong đó, đóng góp, ủng hộ từ thiện xã hội năm 2015-2016: trên 300 triệu đồng; năm 2017-2018: trên 400 triệu đồng; năm 2019: 370 triệu đồng từ nguồn quỹ phúc lợi và chi phí sản xuất. Công ty tham gia đóng góp cùng Tổng công ty hỗ trợ 01 nhà tình nghĩa tại tỉnh Đắk Lắk cho mẹ Việt Nam anh hùng; tặng quà cho người nghèo do tỉnh Lạng Sơn phát động…

Đặc biệt, Công ty thực hiện trách nhiệm xã hội bằng những việc làm thiết thực như: Hỗ trợ xây dựng kênh mương, đường giao thông, trồng rừng, hỗ trợ các quỹ an sinh giáo dục, xã hội trên địa bàn các vùng nguyên liệu với giá trị hàng chục tỷ đồng. Đáng chú ý nhất, Công ty đã đẩy mạnh việc sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho khoảng 20.000 lao động nông nghiệp tại các địa phương, mang lại hiệu quả cao trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Với những kết quả đạt được trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, giai đoạn 2016-2017, Công ty được tặng Bằng khen của Bộ Công thương. Năm 2019, Công ty được Tổng công ty tặng Cờ thi đua toàn diện. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng 3 năm liên tiếp (2016,2017,2018) đạt trong sạch vững mạnh; năm 2019, Đảng bộ Công ty đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

 Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Ngân Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Với những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Cổ phần Ngân Sơn xác định phương châm hành động “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, nâng cao năng lực hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đạt hiệu quả; liên tục cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động… Duy trì ổn định và tăng trưởng bền vững giai đoạn 2020-2025”. Đảng bộ Công ty Ngân Sơn phấn đấu nhiệm kỳ mới tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với mục tiêu tăng trưởng doanh thu bình quân 7,5%/năm; tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân 4,6%/năm; tốc độ tăng trưởng nộp ngân sách bình quân 4,6%/năm. Thực hiện công tác an sinh xã hội: 300 triệu đồng/năm.

Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Phấn đấu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và các chi bộ đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh"; 95% đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp tối thiểu 15 đảng viên mới…

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội 

Tại đại hội, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Ngân Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Công ty Ngân Sơn tiếp tục được tín nhiệm được bầu Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-2025./.

Tin, ảnh: Phạm Cường - Báo Đảng Cộng Sản Việt Nam