Nông dân chuẩn bị trồng cây thuốc lá vụ xuân năm 2015

Ngày đăng: 27/10/2018

Vụ xuân năm 2015, tổng diện tích kế hoạch là 6.150 ha, đến thời điểm hiện nay các hộ nông dân đã đăng ký với các chi nhánh của Công ty 3.500 ha, tương đương 56,9% kế hoạch.

Công ty đã cấp phát 35,2 kg hạt giống cho nông dân, đáp ứng 3.228 ha diện tích. Tại những khu vực ở các tỉnh như Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Sơn nông dân gieo giống đợt 1 từ cuối tháng 11/2014, cây con lên đều, đẹp. Còn một số khu vực gieo muộn hơn và gieo đợt 2 hạt giống đã mảy mầm.

Trên các cánh đồng tại các tỉnh có vùng trồng nguyên liệu thuốc lá của Công ty, bà con nông dân đang tập trung cày ải đất, chuẩn bị cho một vụ mùa sản xuất mới./

Ái Vân