Thứ trưởng Bộ Công thương thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Ngày đăng: 27/10/2018
Chiều ngày 09/11/2016, Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng đã đến thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn. Đi cùng đoàn còn có đồng chí Vũ Văn Cường – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, đại diện lãnh đạo các phòng ban của Tổng công ty.

Trong buổi làm việc, Thứ trưởng nghe lãnh đạo Công ty báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua, kế hoạch sản xuất năm 2017 và những giải pháp khắc phục khó khăn trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp.


(Đồng chí Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ công thương và đồng chí Vũ Văn Cường, 
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đánh giá nguyên liệu đầu vào tại Xí nghiệp Chế biến)


(Đồng chí Thứ trưởng Bộ công thương kiểm tra nguyên liệu đang chạy trên dây chuyền 
sơ chế tách cọng 24.000 tấn/năm)

Thăm Xí nghiệp chế biến đồng chí Cao Quốc Hưng đã chia sẻ những khó khăn của Xí nghiệp trong quy trình sản xuất nguyên liệu. Thứ trưởng có ấn tượng tốt về điều kiện làm việc, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng chí cũng ghi nhận những nỗ lực của lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của công ty, trong khó khăn đã đoàn kết, gắn bó cùng nhau vượt qua.


(Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc điều hành giới thiệu thành phẩm nguyên liệu thuốc lá lá 
đã qua chế biến tại Xí nghiệp Chế biến Nguyên liệu Thuốc lá)

Thu Duyên