Tin tức

Ngày đăng: 20/04/2020
Click >>>(Văn bản kèm theo)  Công ty Cổ phần Ngân Sơn trân trọng thông báo: Thực hiện chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay, Công ty Cổ phần Ngân Sơn  quyết định điều chỉnh việc tổ ...
Ngày đăng: 20/04/2020
Click >>>(Văn bản kèm theo)  Công ty Cổ phần Ngân Sơn trân trọng thông báo: Thực hiện chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay, Công ty Cổ phần Ngân Sơn  quyết định điều chỉnh việc tổ ...
Ngày đăng: 20/01/2020
 Click>>>>   Thư cảm ơn của Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn  
Ngày đăng: 24/09/2019
 Công ty Cổ phần Ngân Sơn phối hợp với các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược xây dựng thành công CHIẾN LƯỢC ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030. Bản Chiến lược này được xây ...
Ngày đăng: 07/05/2019
  Ngày 04 tháng 5 năm 2019, Công ty Cổ phần Ngân Sơn phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển lãnh đạo Chiến lược đã tổ chức lễ bế giảng khóa đào tạo “Chuyển giao chiến lược Công ty Cổ phần Ngân Sơn”.Với thời gian gần 2 tháng, trải qua ...
Ngày đăng: 24/04/2019
 8h30, ngày 24 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã tổ chức Đại hội đồng thường niên 2019.. Mở đầu Đại hội, Giám đốc Công ty Ông Nguyễn Anh Tuấn đã thay mặt Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động sản xuất ...