Tin tức

Ngày đăng: 27/06/2024
 'Ngày 21 tháng 06 năm 2024, Công ty đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 nhằm đánh giá các công tác: Công tác Đảng, Đoàn thể và Tình hình sản xuất kinh doanh;Về tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Nhân, Uỷ viên ...
Ngày đăng: 27/06/2024
 'Ngày 21 tháng 06 năm 2024, Công ty đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 nhằm đánh giá các công tác: Công tác Đảng, Đoàn thể và Tình hình sản xuất kinh doanh;Về tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Nhân, Uỷ viên ...
Ngày đăng: 06/06/2024
 Xác định công tác chăm lo cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm, Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, giúp người lao động yên tâm làm việc, cống hiến cho Công ty. Trong suốt hơn 30 năm lịch sử hình thành, Công ty luôn ...
Ngày đăng: 20/05/2024
 Sáng ngày 10/5/2024, Đảng bộ Công ty (gồm 4 điểm cầu: 1 điểm cầu tại Văn phòng Công ty và 3 điểm cầu Chi nhánh nguyên liệu) kết nối với điểm cầu của Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam. Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam tổ chức Hội ...
Ngày đăng: 17/05/2024
 Hàng năm, vào ngày 19 tháng 5 cùng với cả nước, mỗi người dân Việt Nam nói chung và CBCNV Công ty Cổ phần Ngân Sơn nói riêng lại bâng khuâng tưởng nhớ đến ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vị cha già của dân tộc.Chủ tịch Hồ Chí ...
Ngày đăng: 02/05/2024
 Ngày 26 tháng 04 năm 2024, tại trụ sở Công ty, Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã tổ chức thành công Đại hội đồng thường niên năm 2024.Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm ...

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Ngân Sơn, tiền thân là Công ty Nguyên liệu thuốc lá Bắc, là doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu nguyên liệu thuốc lá.