Đơn vị trực thuộc

Ngày đăng: 25/08/20181. Chi nhánh Công ty Cổ phần Ngân Sơn 
tại thành phố Lạng Sơn.

Trụ sở: Ngõ 3 Đường Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại,TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: 0205.870.342 Fax: 0205.877.579
Email: langsonbranch@nganson.vn


2. Chi nhánh Công ty Cổ phần Ngân Sơn 
tại tỉnh 
Bắc Kạn

Trụ sở: Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn,
Tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209.874.191 Fax:0209.874.366
Email: baccanbranch@nganson.vn3. Chi nhánh Công ty Cổ phần Ngân Sơn 
tại huyện Bắc Sơn-
Lạng Sơn.

Trụ sở: Thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn,
Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: 0205.837.158 Fax: 0205.837.537
Email: bacsonbranch@nganson.vn