Thư ngỏ

Ngày đăng: 25/08/2018
Công ty Cổ phần Ngân Sơn, tiền thân là Công ty Nguyên liệu thuốc lá Bắc, là doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu nguyên liệu thuốc lá.

Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, đến nay Công ty có hệ thống các Chi nhánh quản lý đầu tư, gieo trồng và thu mua nguyên liệu ở hầu hết các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam với diện tích 6.000 – 8.000 ha và sản lượng 10.000 –12.000 tấn/năm.

Năm 2004, Công ty đã đưa dây chuyền chế biến nguyên liệu thuốc lá vào hoạt động có công suất 8.000 tấn thành phẩm/năm. Ngoài ra, Công ty cũng đầu tư dây chuyền sấy lại thuốc lá với công suất 10.000 tấn/năm.

Sản phẩm chủ yếu của Công ty gồm lá thuốc lá, thành phẩm lá thuốc tước cọng được tiêu thụ ở các thị trường truyền thống là các công ty thuốc lá trong và ngoài Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam. Trong những năm gần đây, Công ty đã mở rộng thị trường quốc tế, liên kết, hỗ trợ chia sẻ thị trường với nhiều công ty nước ngoài.


Trong chiến lược phát triển của mình, Công ty đã xác định: tăng cường công tác quản lý kỹ thuật sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng nguyên liệu; đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ và thiết bị chế biến; duy trì ổn định thị trường trong nước, tìm kiếm, mở rộng thị trường nước ngoài; phấn đấu tốc độ tăng trưởng hàng năm của Công ty trên 10%.


Công ty đã xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000, được QUACERT Việt Nam cấp chứng chỉ tháng 4/2004 với mục tiêu chất lượng đáp ứng nhu cầu, cải tiến chất lượng.


Ngoài các hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn chú trọng tới việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân viên; quan tâm tới chính sách xã hội: đầu tư trồng rừng làm nhiên liệu sấy, xây dựng Nhà tình nghĩa và ủng hộ các đợt quyên góp mà Nhà nước phát động…


Công ty Cổ phần Ngân Sơn luôn mong muốn và sẵn sàng hợp tác trong các lĩnh vực về ngành nguyên liệu thuốc lá; du lịch; dịch vụ với tất cả các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam và quốc tế trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi trong kinh doanh và cùng nhau phát triển.

 

Trân trọng,

Nguyễn Chí Thanh

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC CÔNG TY