Về chúng tôi

Ngày đăng: 21/08/2018
Công ty Cổ phần Ngân Sơn, tiền thân là Công ty Nguyên liệu thuốc lá Bắc, là doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu nguyên liệu thuốc lá.

 Tên doanh nghiệp:    Công ty Cổ phần Ngân Sơn

 Tên giao dịch quốc tế:         NganSon Joint Stock Company


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0100100199 của Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/8/2005. Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lại lần 15 ngày 08/12/2020 


 Trụ sở chính: Số 01, Đường TS1, Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0222.6263.679 Fax: 0222.6263.686

Email :    nganson@nganson.vn  sales@nganson.vn

Website :  www.nganson.vn

 Vốn điều lệ: 112.020.030.000  đồng (Một trăm mười hai tỉ không trăm hai mươi triệu không trăm ba mươi ngàn đồng chẵn).


 Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần

  

Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Hoàng Anh Tuấn


Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc điều hành 

 

Ngày chính thức hoạt động: 01/9/2005