Bản tin nhà đầu tư

Ngày đăng: 29/04/2022
 Click tải về>>>  Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:
Ngày đăng: 29/04/2022
 Click tải về>>>  Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:
Ngày đăng: 03/04/2019
Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2019 Click để tải về>>>  Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019  -   Qui chế làm việc  -  Qui chế bầu cử -  Mẫu đề cử thành viên HĐQT, BanKS  -  Báo cáo của HĐQT -  Báo cáo của BKS  -  Báo cáo của BGĐ  ...
Ngày đăng: 27/10/2018
 Đến với Công ty Cổ phần Ngân Sơn vào đúng những ngày tháng 8 mùa thu lịch sử, đi từ đầu nhà máy cho tới các phân xưởng, ở đâu chúng tôi cũng bắt gặp không khí lao động khẩn trương, hối hả. Niềm vui như nhân lên khi dây ...
Ngày đăng: 27/10/2018
  Ngày 13/9/2012, tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, Công ty Cổ phần Ngân Sơn tổ chức Lễ khánh thành Dây chuyền đồng bộ sơ chế tách cọng nguyên liệu thuốc lá công suất 24.000 tấn/năm. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Nam Hải, Thứ trưởng Bộ công thương; ông ...
Ngày đăng: 27/10/2018
 Theo chủ trương của Chính phủ từ cuối năm 2008 đến đầu năm 2009, Công ty đã kết hợp với Tổng cục dạy nghề, Trung tâm đào tạo Vinataba tổ chức ba lớp dạy nghề trồng thuốc lá cho 90 học viên tại các vùng chuyên canh thuốc lá với ...