Chương trình sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống của Đảng Bộ Công ty Cổ phần Ngân Sơn năm 2022

Ngày đăng: 09/12/2022
 Chương trình sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên là một hoạt động ý nghĩa, được Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Ngân Sơn quan tâm tổ chức, từ nhiều năm nay đã trở thành một hoạt động thường niên. Trải qua 02 năm (2020, 2021) do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, không thể tổ chức Chương trình. Năm 2022, được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty, Đảng bộ Công ty đã tổ chức một Chương trình Về nguồn rất đông đủ, quy mô và hết sức ý nghĩa.
  Chương trình sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống của Đảng bộ Công ty cổ Phần Ngân Sơn năm 2022 đã chọn Côn Đảo là chủ đề. Vùng đất lịch sử và thiên nhiên hùng vĩ với bề dày lịch sử hào hùng, đã mang lại cho Đoàn một chuyến đi nhiều ý nghĩa, với những giá trị tinh thần to lớn.

Trong thời gian từ ngày 26/11 đến ngày 27/11/ 2022, hơn 100 đảng viên của Đảng bộ Công ty đã hành hương về Côn Đảo - vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, ở nơi đây sự tàn bạo của thực dân, đế quốc không thể khuất phục được ý chí sắt đá, tinh thần cách mạng, sự quyết tâm, lòng kiên trì của những chiến sĩ cộng sản, những nhà yêu nước Việt Nam, nơi đây là minh chứng lịch sử cho những hi sinh to lớn của các thế hệ đi trước để giành được độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đều mong muốn được hành hương về Côn Đảo, để tô thắm thêm đạo đức, ý chí, đạo đức cách mạng, để thêm yêu Tổ quốc, ra sức phấn đấu, thi đua lao động, xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam tươi đẹp. Ngoài ra, chuyến đi còn là dịp để tất cả đảng viên của Đảng bộ Công ty cùng đánh giá lại những kết quả công tác đã đạt được trong giai đoạn 2020- 2022, cùng chia sẻ những khó khăn, tiếp tục đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi thử thách để đạt được những thành công mới trong thời gian tới.

 BTV: Vi Bích Quỳnh