Đảng bộ Công ty tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị và sinh hoạt chuyên đề

Ngày đăng: 18/03/2024
 Ngày 7/3/2024, Đảng bộ Công ty tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị và sinh hoạt chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024 và Tuyên truyền, giáo dục thông điệp bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty dự và chủ trì hội nghị.
Tham dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đồng thời là báo cáo viên truyền đạt nội dung tại hội nghị; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty; các cán bộ, đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ Công ty.


Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty nhấn mạnh sinh hoạt chuyên đề toàn Đảng bộ có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức, khơi dậy niềm tin son sắt, niềm tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và dân tộc Việt Nam anh hùng và hành động của tập thể cấp ủy, chi bộ và cá nhân mỗi đảng viên, tạo được môi trường sinh hoạt Đảng dân chủ, thẳng thắn, để mỗi đảng viên tự giác soi mình, thảo luận, trao đổi, từ đó, tạo được sự đồng thuận và quyết tâm của đảng viên trong việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần nâng cao tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.