Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2024

Ngày đăng: 17/01/2024
 Hội nghị đại biểu Người lao động là hoạt động thường niên của Công ty nhằm phát huy quyền dân chủ, tạo điều kiện để người lao động đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động, giúp người lao động được biết, được tham gia ý kiến những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Đồng thời, đây cũng là dịp để lãnh đạo Công ty, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty lắng nghe, giải quyết và trả lời các câu hỏi, kiến nghị của người lao động nhằm đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động được thực hiện tốt nhất. 
Ngày 08/01/2024, Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2024. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Kỳ Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.Về phía Công ty Cổ phần Ngân Sơn có đồng chí Nguyễn Chí Thanh - Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty; đồng chí Trần Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn Công ty; cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Bí thư các Chi bộ, Trưởng các đơn vị, BCH Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty cùng với 28 đại biểu được bầu tại Hội nghị Người lao động tại các đơn vị đại diện cho gần 270 lao động của Công ty.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023, Kế hoạch triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo đánh giá việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động trong Công ty. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tham luận sôi nổi các giải pháp khôi phục, mở rộng, phát triển vùng trồng, nâng cao năng suất, chất lượng nguyên liệu thuốc lá và các giải pháp về đầu tư, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh đơn vị, cải thiện điều kiện vật chất, môi trường làm việc cho người lao động.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Kỳ Quốc Hùng đánh giá cao nỗ lực và ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2023 của tập thể Công ty. Đề nghị Công ty tiếp tục tuyên truyền, động viên và giáo dục Người lao động nâng cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm đối với các nhiệm vụ được giao để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong năm 2024. 
Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024 đã kết thúc tốt đẹp với sự thống nhất cao của tập thể người lao động trong Công ty thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm chung sức vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, tạo đà vững chắc cho những năm tiếp theo; tiếp tục xây dựng Công ty Cổ phần Ngân Sơn ngày càng phát triển. 
Một số hình ảnh của Hội nghị: