Lễ phát động chương trình 5S tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Ngày đăng: 24/09/2019
 Công ty Cổ phần Ngân Sơn phối hợp với các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược xây dựng thành công CHIẾN LƯỢC ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030. Bản Chiến lược này được xây dựng trên cơ sở phát huy tối đa nội lực, sức mạnh tổng hợp và nâng cao quyền chủ động của các bộ phận trong Công ty, tái cơ cấu hệ thống quản trị Công ty trong các lĩnh vực tài chính, nhân sự; xây dựng thương hiệu, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ hiện đại và phát triển vùng nguyên liệu bền vững.

Để vận hành Chiến lược trong thực tiễn hoạt động của Công ty, cần thực hiện chuỗi các hoạt động cụ thể, trong đó bắt đầu bằng việc  triển khai dự án Áp dụng công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tại 02 phân xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Ngân Sơn. Mục tiêu của dự án là thay đổi tư duy trong quản lý sản xuất; Giảm thiểu, loại bỏ các lãng phí trong sản xuất; Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, sạch sẽ, từ đó góp phần nâng cao năng suất lao động.

Nằm trong chuỗi hoạt động của dự án, ngày 19 tháng 9 năm 2019, Công ty Cổ phần Ngân Sơn tổ chức Lễ phát động chương trình 5S và tổng vệ sinh toàn công ty. Đảng uỷ, HĐQT, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty tham dự sự kiện quan trọng này. Về phía khách mời có các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược và Viện Năng suất Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Trần Đình Thanh, Phó Giám đốc Công ty, Trưởng ban 5S đã nhấn mạnh vai trò và sự cần thiết của việc thực hiện 5S tại các Phân xưởng sợi và tách cọng, 5S không chỉ tạo nên tính chuyên nghiệp trong hoạt động của công ty mà sẽ góp phần quan trọng vào tăng hiệu quả và năng suất lao động, tạo đà cho sự phát triển và lớn mạnh của doanh nghiệp. Toàn thể Công ty thể hiện sự quyết tâm thực hiện thành công 5S bằng việc đồng thanh hô vang khẩu hiệu và ký Bản cam kết thực hiện.

Ảnh: Ông Nguyễn Nam Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo tại Lễ phát động

Chỉ đạo tại Lễ phát động, Ông Nguyễn Nam Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty yêu cầu Ban chỉ đạo 5S và toàn thể Người lao động Công ty tập trung một số vấn đề sau:

          1. Lãnh đạo các cấp cần đặt quyết tâm cao, cam kết và ủng hộ việc thực hiện thông qua việc quan tâm chỉ đạo, tập trung nguồn lực, kinh phí và thời gian.

          2. Các bộ phận đã được đào tạo về 5S-4M, đề nghị tiếp tục đầu tư thời gian nghiên cứu kỹ các quy chế, quy trình và chủ động đưa ra kế hoạch thực hiện tại đơn vị của mình.

          3. Đề nghị toàn thể người lao động nhiệt tình, tích cực tham gia, phát huy sáng kiến và duy trì môi trường làm việc sạch sẽ, thuận lợi và an toàn; thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế của Công ty về chương trình 5S.

          4. Ban thường trực 5S, Lãnh đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá thường kỳ, kịp thời hướng dẫn, điều chỉnh các hoạt động và có các hình thức tuyên dương khen thưởng song song với các chế tài xử lý nhằm mục tiêu thực hiện đến cùng và duy trì thành công 5S tại Công ty.

Ảnh : Toàn bộ lãnh đạo Công ty và cán bộ, công nhân viên thể hiện quyết tâm thực hiện tốt chương trình 5S

Sau khi ký cam kết, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty tiến hành tổng vệ sinh tại 2 phân xưởng và khuôn viên toàn Công ty; sàng lọc, loại bỏ những nguyên vật liệu không cần thiết; dán nhãn và sắp xếp đúng vị trí các công cụ, trang thiết bị.Sau khoảng thời gian 2 tiếng thực hiện tổng vệ sinh, Ban 5S và các chuyên gia đã tiến hành chấm điểm, trao giải cho tổ nhóm và cá nhân thực hiện tốt các nội dung 5S.


Qua buổi lễ phát động này, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty nhận thức rõ hơn về lợi ích của việc thực hiện và duy trì 5S để “tạo ra một môi trường an toàn, sạch sẽ và khoa học” tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Ảnh :Khen thưởng các đơn vị cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt công tác 5S

Ban biên tập NSC