NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG, ĐỔI MỚI MẠNH MẼ NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Ngày đăng: 10/05/2023

 Đại hội Công đoàn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động. Với chủ để “Đổi  mới-Dân chủ-Đoàn kết- Phát triển”, ngày 28/4/2023, Công ty cổ phần Ngân Sơn đã tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023- 2028.
 

    Tham dự Đại hội có 76 đại biểu đại diện cho 273 đoàn viên- người lao động đến từ 12 đơn vị trực thuộc Công ty.

Ảnh: đồng chí Nguyễn Chí Thanh- Phó Bí thư Đảng ủy Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội tập trung thực hiện các nội dung chính: Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo của Đại hội; bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ảnh: Đ/c Trần Hải Yến- Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Sau một ngày làm việc, với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Ngân Sơn, nhiệm kỳ 2023-2028 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa IX gồm 09 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm 04 đồng chí, với tỷ lệ tín nhiệm cao, đảm bảo đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, nguyên tắc, thủ tục, trình tự.

          

Ảnh: Đại hội chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Ngân Sơn nhiệm kỳ 2023- 2028.

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, BCH Công đoàn Công ty cổ phần Ngân Sơn đặt mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; tăng cường đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, xây dựng đội ngũ CBCNV có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, xây dựng Công ty cổ phần Ngân Sơn ngày càng phát triển vững mạnh.