Thông báo mời quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Ngày đăng: 29/03/2023
  Click tải về>>>  Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2023

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

          1. Thành phần tham dự: Toàn thể Quý cổ đông của Công ty

          2. Thời gian và địa điểm

          - Thời gian: 8h00, thứ Năm, ngày 27 tháng 4 năm 2023.

          - Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty Cổ phần Ngân Sơn - Số 01, đường TS1, Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

          3. Chương trình cuộc họp: (Chương trình họp đính kèm)

          4. Đăng ký dự họp, góp ý tài liệu cuộc họp và đăng ký nội dung phát biểu

          a) Để công tác tổ chức cuộc họp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng:

- Xác nhận đăng ký dự họp (trực tiếp hoặc ủy quyền) theo mẫu đính kèm hoặc tải về từ website của Công ty (www.nganson.vn/nhadautu).

- Chuyển những góp ý về tài liệu cuộc họp, dự kiến nội dung phát biểu tại cuộc họp cho Ban Tổ chức.

b) Các cổ đông có trách nhiệm gửi những tài liệu trên đến Ban tổ chức chậm nhất trước 15h00 ngày 24 tháng 4 năm 2023 để tổng hợp trình Đại hội đồng cổ đông.

c) Hình thức chuyển tài liệu:

- Gửi qua bưu điện:

Người nhận: Ông Mạnh Việt Hà – Thư ký Hội đồng quản trị.

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Ngân Sơn - Số 01, đường TS1, Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.           

- Fax: 0222 6263 686, gửi ông Mạnh Việt Hà.

- Gửi bằng E-mail vào hộp thư: hoidongquantri@nganson.vn

          5. Quý Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân; Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu) và Giấy xác nhận tham dự (hoặc Giấy ủy quyền tham dự).

          6. Toàn bộ tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải trên website của Công ty:    http://www.nganson.vn/nhadautu

          Mọi ý kiến cần giải đáp xin liên hệ: Ông Mạnh Việt Hà, số ĐTCĐ: 0222.6263.679 (bấm số lẻ 111) hoặc số ĐTDĐ: 0916.848.078.

Xin trân trọng cảm ơn./.