Tổ chức huấn luyện định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động của Công ty

Ngày đăng: 12/04/2024
 Ngày 11/04/2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã tổ chức huấn luyện định kỳ về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động của Công ty thuộc nhóm 4.
Đây là hoạt động thường kỳ, gắn bảo hộ lao động với bảo vệ môi trường và văn hóa doanh nghiệp trong sản xuất với mong muốn toàn thể người lao động thực hiện tốt an toàn vệ sinh lao động nhằm bảo đảm sức khỏe và tính mạng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Công ty.
Tại buổi huấn luyện, người lao động đã được học và thảo luận các nội dung cơ bản về Luật An toàn vệ sinh lao động; quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động; hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp; kế hoạch, biện pháp an toàn vệ sinh lao động; yếu tố nguy hiểm, có hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động; tự kiểm tra, khắc phục những thiếu sót, hạn chế, nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động...
Sau buổi huấn luyện, người lao động đã làm bài thu hoạch các nội dung được huấn luyện nhằm đánh giá sự tiếp thu, hiểu biết của người lao động. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời giúp người lao động nhận thức đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm của cá nhân trong việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật cũng như nội quy lao động, kỷ luật lao động.
Theo kế hoạch huấn luyện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2024, trong những ngày tới Công ty sẽ tiếp tục tổ chức các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động định kỳ và huấn luyện lần đầu cho các nhóm đối tượng thuộc nhóm lớp 1,2,3,6 là các cán bộ, nhân viên, người lao động đang làm việc trong toàn Công ty.