Công ty cổ phần Ngân Sơn tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Ngày đăng: 11/05/2021
 8h30, ngày 27 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Công ty, Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã tổ chức Đại hội đồng thường niên 2021. Mở đầu Đại hội, Ông Nguyễn Chí Thanh, TV HĐQT - Giám đốc Công ty đã thay mặt Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Qua báo cáo, hoạt động SXKD Công ty năm 2020 là năm hoạt động khó khăn nhất trong nhiều năm qua, ảnh hưởng của nhiều yếu tố, tác động toàn diện đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty, bao gồm: Tác động từ dịch bệnh Covid- 19, ảnh hưởng lớn tới hoạt động xuất, nhập khẩu nguyên liệu, thương mại và cung cấp dịch vụ (gia công tách cọng và sản xuất sợi). Tác động từ thiên tai (mưa đá, lũ lụt) tại các vùng trồng nguyên liệu ảnh hưởng tới năng suất, sản lượng nguyên liệu bị sụt giảm, tăng chi phí hỗ trợ cho người dân, tạo áp lực cạnh tranh trên thị trường thu mua, khó khăn trong thu mua sản phẩm, thu hồi vốn đầu tư. Ngoài ra, tác động từ sự thay đổi chính sách cũng ảnh hưởng tới nguồn nguyên liệu cho hoạt động sản xuất của dây chuyền tách cọng.

          
Ảnh: Chủ tọa Đại hội điều hành phiên họp

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2020 luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty, sự hỗ trợ, chia sẻ của các Công ty thuốc lá điếu và đặc biệt là sự nỗ lực của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, HĐQT, Ban điều hành, sự đoàn kết của tập thể người lao động toàn Công ty đã giúp Công ty cơ bản vượt qua được những khó khăn trong năm 2020. Ước kết quả SXKD năm 2020 như sau:

          - Doanh thu thực hiện đạt: 640.591 triệu đồng, bằng 85,4 % so KH năm 2020 và bằng 63,1 % so CKNT.

          - Lợi nhuận trước thuế đạt: 1.224 triệu đồng, bằng 8,1% so KH năm 2020 và bằng 6,6 % so CKNT.

- Thu nhập bình quân đạt 7,28 triệu đồng/người/tháng, bằng 79,1 % so kế hoạch năm 2020 và bằng 64,3 % so CKNT.

Trên cơ sở tình hình dự tính, dự báo các thuận lợi, khó khăn và đánh giá các rủi ro trong năm 2021, đặc biệt dịch bệnh Covid- 19 tác động ảnh hưởng trong khoảng 6 tháng đầu năm 2021 và giai đoạn 6 tháng cuối năm 2021 cơ bản được kiểm soát. Công ty xây các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

- Doanh thu: 545.000 triệu đồng, bằng 85,1 % so năm 2020.

          - Lợi nhuận trước thuế: 6.000 triệu đồng, bằng 490,2% so năm 2020.

          - Thu nhập bình quân năm 2021 của CBCNV 8,5 triệu đồng/ người/tháng, bằng 118,0% so với năm 2020.

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 3%                       

 Cũng tại Đại hội, Ông Nguyễn Nam Giang – Chủ tịch HĐQT Công ty cũng thay mặt HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 và Ông Nguyễn Anh Tâm – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm năm 2020 và chương trình công tác năm 2021.

          Một nội dung quan trọng tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 là bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024. Kết quả với 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội thông qua việc bầu ông Đỗ Toàn Thắng – Phó Ban Chiến lược và Kế hoạch Kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn (đại diện 5,7% vốn điều lệ) vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2021.


Ảnh: Các cổ đông bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngoài ra, Đại hội còn thảo luận hàng loạt các nội dung quan trọng khác như: Dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty; Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Ảnh: Khách mời và cổ đông rất nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết cho phiên họp 

Kết thúc phiên thảo luận với rất nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của cổ đông, Đại hội đã nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung được đệ trình với tỷ lệ tuyệt đối, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các nội dung này trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của cổ đông.

Việc Đại hội thống nhất thông qua hàng loạt nội dung quan trọng như vậy chỉ trong thời lượng hơn 03 tiếng đồng hồ đã phản ánh sự đồng thuận về mặt chiến lược, tính tập trung cao độ về mặt ý chí của các cổ đông trong việc triển khai thực hiện kế hoạch mà Công ty đang theo đuổi.   

Mặc dù dự đoán nhiều khó khăn trong năm 2021 nhưng Ông Nguyễn Nam Giang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Ngân Sơn cam kết tiếp tục nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 để đáp lại sự ủng hộ của các cổ đông, sự hợp tác của khách hàng cũng như sự tin tưởng của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

 Ban BT