Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày đăng: 29/03/2021
           Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
 (Hiện nay các bản giấy thư mời đã gửi đi có sự nhầm lẫn về ngày tổ chức là Thứ Ba sang Thứ Hai, Công ty chúng tôi xin đính chính lại ngày tổ chức họp là ngày Thứ Ba, Ngày 27 tháng 4 năm 2021, chúng tôi xin chân thành mong nhận được sự thông cảm từ các quý cổ đông Công ty)

Thư mời và tài liệu đính kèm: Thư mời, Nội dung chương trình và Giấy ủy quyền ; Qui chế làm việc BTCBáo cáo HĐQT; Báo cáo BGĐ; Báo cáo BKSTờ trình HĐQT; Qui chế bầu cử; Mẫu phiếu bầu; Mẫu đề cử, ứng cử; Mẫu phiếu đề cử ứng cử; Tờ trình Điều lệ và các Quy chế; Dự thảo Điều lệ; Dự thảo Qui chế hoạt động của HĐQT; Dự thảo Qui chế hoạt động của BKS; Dự thảo Qui chế nội bộ về quản trị; Dự thảo Nghị quyết

Công văn Tổng Cty Thuốc lá Việt Nam cử người đại diện vốn góp và xác định lại tỉ lệ vốn góp

           Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

          1.Thành phần tham dự: Toàn thể Quý cổ đông của Công ty

          2.Thời gian và địa điểm

          - Thời gian: 8h00, thứ Ba, ngày 27 tháng 4 năm 2021.

          - Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty Cổ phần Ngân Sơn –Số 01, đường TS1, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

          3. Chương trình cuộc họp: (Chương trình họp đính kèm)

          4. Đăng ký dự họp, góp ý tài liệu cuộc họp và đăng ký nội dung phát biểu

          a) Để công tác tổ chức cuộc họp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng:

- Xác nhận đăng ký dự họp (trực tiếp hoặc ủy quyền) theo mẫu đính kèm hoặc tải về từ website của Công ty (www.nganson.vn/nhadautu).

- Chuyển những góp ý về tài liệu cuộc họp, dự kiến nội dung phát biểu tại cuộc họp cho Ban Tổ chức.

b) Các cổ đông có trách nhiệm gửi những tài liệu ở trên đến Ban tổ chức chậm nhất trước 15h00 ngày 24 tháng 4 năm 2021 để tổng hợp trình Đại hội đồng cổ đông.

c) Hình thức chuyển tài liệu:

- Gửi qua bưu điện:

Người nhận: Ông Nguyễn Đăng Trường,  CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN,  Địa chỉ: Số 01, đường TS1, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

- Fax theo số: 0222 6263 686, gửi ông Nguyễn Đăng Trường.

- Gửi bằng E-mail vào hộp thư: cntt@nganson.vn

          5. Quý Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân; Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu) và Giấy xác nhận tham dự (hoặc Giấy ủy quyền tham dự).

          6.Toàn bộ tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tải trên website của Công ty: http://www.nganson.vn/nhadautu

          Mọi ý kiến cần giải đáp xin liên hệ: Ông Nguyễn Đăng Trường, số ĐTCĐ: 0222.6263.679 (bấm số lẻ 38); hoặc số ĐTDĐ: 0909.333.166.

Xin trân trọng cảm ơn./.